Условия за граждани
  
    Напълно безплатно можете да направите възпоменание или скръбна вест при следните условия:

 - да не се прави помен на жив човек!!!
 - да не е в разрез със законите в България!!!

 - да не се подменят данните с такива, които да накърняват паметта на покойника;
 - да не се подменят данните с такива, които дават лъжлива информация;
 - да се спазват всички етични правила;
 - да няма порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава правилното психологическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;  
  - съдържанието да не нарушава права или свободи на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република България или правата на човека, съгласно международните актове;  
  - да не представлява търговска, служебна тайна или друга конфиденциална информация;
 - Pomen.net запазва правото си да изтрива възпоменание, преценявайки, че сa нарушени горните условия.
- Pomen.net не носи отговорност за фалшиви изработени некролози  

 

Имоти от собственик